Akademický antipredátor
Instituce | Roky | Časopisy | Vyhledávání | Top záznamy


2014
Všechny záznamy | Zobrazit pouze záznamy s uznanými body

Nalezeno 163 záznamů

5. Cultural Policy, Theatre Related Legislation and “Quality of Life”
Časopis: The Macrotheme Review
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Masarykova univerzita / Právnická fakulta
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

6. Recodification and Legal Consciousness
Časopis: The Macrotheme Review
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Masarykova univerzita / Právnická fakulta
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

7. Transnational Corporation as a New Form of Power in the Contemporary Postmodern Society.
Časopis: The Macrotheme Review
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Masarykova univerzita / Právnická fakulta
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

12. Impact of different social system on income situation of households
Časopis: European Scientific Journal
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Mendelova univerzita v Brně / Provozně ekonomická fakulta
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

13. A Building as a Garden - a Garden as a House
Časopis: European Scientific Journal
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta (Lednice)
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

14. Dyeing Potential of the Iris sibirica L. flowers
Časopis: European Scientific Journal
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta (Lednice)
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

15. Landscape Infographic Design
Časopis: European Scientific Journal
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta (Lednice)
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

30. Classification of current anticancer immunotherapies
Časopis: Oncotarget
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / 2. lékařská fakulta
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

35. Marketing potential of Halloween for retailers and consumers
Časopis: World Applied Sciences Journal
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

46. CLOUD COMPUTING AND SECURITY OF INFORMATION ASSETS
Časopis: European Scientific Journal
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Univerzita Pardubice / Fakulta elektrotechniky a informatiky
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

49. Characterization of keratin hydrolyzates prepared from sheep wool
Časopis: Asian Journal of Chemistry
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Univerzitní institut
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

56. Sustainable Consumption: Bridges and Cross-Roads
Časopis: Actual Problems of Economics
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

63. Cross-border mergers with the Czech domiciled companies
Časopis: The Macrotheme Review
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta financí a účetnictví
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

64. Economic freedom the Czech Republic and its neighbors
Časopis: European Scientific Journal
Rok: 2014 | Předkladatel: GA0
Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

69. Banking Sectors in EMU - Cluster Analysis
Časopis: European Scientific Journal
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta mezinárodních vztahů
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

70. Visegrad Speed: Is It Fast Enough?
Časopis: European Scientific Journal
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta mezinárodních vztahů
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

71. Experimental Macroeconomics, the Challenge for the Future?
Časopis: European Scientific Journal
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta národohospodářská
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

75. The Cult of the Moment as a New Postmodern Religion
Časopis: European Journal of Science and Theology
Rok: 2014 | Předkladatel: GA0
Instituce: Vysoká škola finanční a správní, z.ú.
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

103. Rheological model design of machine-tool slides with plain-bearing in dovetail slides
Časopis: International Journal of Engineering Innovations and Research
Rok: 2014 | Předkladatel: MPO
Instituce: VÚTS, a.s.
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

105. Automatic Face Recognition Approaches
Časopis: Journal of Theoretical and Applied Information Technology
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

108. Managing workplace diversity - empirical evidence from Czech Republic
Časopis: Actual Problems of Economics
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta ekonomická
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

109. THE SELECTED PROBLEMS OF PREDICTION MARKET MANAGEMENT
Časopis: Actual Problems of Economics
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta ekonomická
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

124. Dopamine signaling: target in glioblastoma
Časopis: OncoTarget
Rok: 2014 | Předkladatel: AV0
Instituce: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

126. Conceptual Analysis of Causation in Legal Discourse
Časopis: European Scientific Journal
Rok: 2014 | Předkladatel: AV0
Instituce: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

128. Fmri and Ocular Dominance
Časopis: International Journal of Scientific Research
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta biomedicínského inženýrství
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

137. Current Issues of Reorganization Process in the Czech Republic
Časopis: Journal of Economics, Business and Management
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

142. CHALLENGES TO FUTURE DISASTERS MANAGEMENT
Časopis: Lambert Academic Publishing
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní
Typ výsledku: B - Odborná kniha

145. Domain Names Their Nature, Functions, Significance and Value
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Typ výsledku: B - Odborná kniha

147. Evaluation Of Cardiac Output By Bioimpedance Method
Časopis: Lambert Academic Publishing
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Typ výsledku: B - Odborná kniha

149. Fingerprint Damage Simulation
Časopis: Lambert Academic Publishing
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií
Typ výsledku: B - Odborná kniha

153. Macro-economic Aspects of Corruption
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing AG & Co. KG
Rok: 2014 | Předkladatel: MSM
Instituce: Univerzita Pardubice / Fakulta ekonomicko-správní
Typ výsledku: B - Odborná kniha

Celkový počet získaných bodů v kafemlejnku 0.
Celkový odhad zisku: 0 tisíc kč čerpáno, 0 tisíc kč bude čerpáno.


V databázi je 669 záznamů s 6754 nalezenými body v kafemlejnku. Naposledy aktualizováno 2016-01-26 13:52:17