Akademický antipredátor
Instituce | Roky | Časopisy | Vyhledávání | Top záznamy


2013
Všechny záznamy | Zobrazit pouze záznamy s uznanými body

Nalezeno 173 záznamů

1. Preparedness for crisis situation in drinking water supply
Časopis: The Macrotheme Review
Rok: 2013 | Předkladatel: MV0 | Nenalezeno
Instituce: AF-CITYPLAN s.r.o.
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

5. Chemical Changes and photoluminescence properties of UV modified polypyrrole
Časopis: International Journal of Electrochemical Science
Rok: 2013 | Předkladatel: GA0 | Jimp - Článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science, Body: 30.585
Odhad zisku: 146 tisíc kč čerpáno, ~219 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

17. Intelligent Communication Networks and Neural Network
Časopis: European International Journal of Science and Technology
Rok: 2013 | Předkladatel: MSM
Instituce: LET´S FLY s.r.o.
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

20. Electrochemical immunosensors for detection of microorganisms
Časopis: International Journal of Electrochemical Science
Rok: 2013 | Předkladatel: MSM | Jimp - Článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science, Body: 22.644
Odhad zisku: 108 tisíc kč čerpáno, ~162 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

47. Electro-Oxidation Activity of Pt-CeOx Carbon Supported Catalysts
Časopis: International Journal of Electrochemical Science
Rok: 2013 | Předkladatel: GA0 | Jimp - Článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science, Body: 30.585
Odhad zisku: 146 tisíc kč čerpáno, ~219 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

49. Degradation of Ampicillin and Penicillin G using Anodic Oxidation
Časopis: International Journal of Electrochemical Science
Rok: 2013 | Předkladatel: GA0 | Jimp - Článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science, Body: 22.644
Odhad zisku: 108 tisíc kč čerpáno, ~162 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

96. Small and Medium Enterprises Restructuring
Časopis: Actual Problems of Economics
Rok: 2013 | Předkladatel: MSM | Nenalezeno
Instituce: Vysoká škola finanční a správní, z.ú.
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

98. Is the Euro Undergoing a Crisis?
Časopis: European Scientific Journal
Rok: 2013 | Předkladatel: MSM | Nenalezeno
Instituce: Vysoká škola finanční a správní, z.ú.
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

146. Analysis of traffic accidents on the speedway R46
Časopis: Lambert Academic Publishing
Rok: 2013 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 86.353
Odhad zisku: 414 tisíc kč čerpáno, ~621 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní
Typ výsledku: B - Odborná kniha

149. Bosnia-Herzegovina : 15 Years after Dayton
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2013 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 22.606
Odhad zisku: 108 tisíc kč čerpáno, ~162 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

152. The Czech Lexeme ABY and its English Counterparts
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2013 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 40.511
Odhad zisku: 194 tisíc kč čerpáno, ~291 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Filozofická fakulta
Typ výsledku: B - Odborná kniha

154. Economists and the Minimum Wage Laws
Časopis: Lambert Academic Publishing
Rok: 2013 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 53.265
Odhad zisku: 256 tisíc kč čerpáno, ~384 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Fakulta sociálně ekonomická
Typ výsledku: B - Odborná kniha

156. Environmental Kuznets Curve And The Road Transport
Časopis: Lambert Academic Publishing
Rok: 2013 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 35.510
Odhad zisku: 170 tisíc kč čerpáno, ~255 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní
Typ výsledku: B - Odborná kniha

157. Ethical and Responsible Management
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing AG & Co. KG
Rok: 2013 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 22.606
Odhad zisku: 108 tisíc kč čerpáno, ~162 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Pardubice / Fakulta ekonomicko-správní
Typ výsledku: B - Odborná kniha

158. Financial management in the 21st century
Časopis: Lambert Academic Publishing
Rok: 2013 | Předkladatel: MSM | Nenalezeno
Instituce: Technická univerzita v Liberci / Ekonomická fakulta
Typ výsledku: B - Odborná kniha

159. Financial Risk and Real Economy
Časopis: LAP LAMBERT Academic Publishing
Rok: 2013 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 67.817
Odhad zisku: 326 tisíc kč čerpáno, ~489 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta podnikohospodářská
Typ výsledku: B - Odborná kniha

162. Methodology of Vehicle to Child Pedestrian/Cyclist Collision Tests
Časopis: Lambert Academic Publishing
Rok: 2013 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 71.020
Odhad zisku: 340 tisíc kč čerpáno, ~510 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní
Typ výsledku: B - Odborná kniha

164. Neuroactive Steroids - Physiology And Pathophysiology
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2013 | Předkladatel: MZ0 | Nenalezeno
Instituce: Endokrinologický ústav
Typ výsledku: B - Odborná kniha

165. Pavement Friction as an Input Parameter for Modelling Accident Process
Časopis: Lambert Academic Publishing
Rok: 2013 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 64.765
Odhad zisku: 310 tisíc kč čerpáno, ~465 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní
Typ výsledku: B - Odborná kniha

167. Selling and Bidding in Internet Auctions
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2013 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 35.510
Odhad zisku: 170 tisíc kč čerpáno, ~255 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

170. Vibration of Nuclear Fuel Assemblies
Časopis: LAP LAMBERT Academic Publishing
Rok: 2013 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 86.353
Odhad zisku: 414 tisíc kč čerpáno, ~621 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

173. Early Diagnosis of the Chromosomal Deletion 5q14.2-q21.3 in a Preterm Newborn: Case Report
Časopis: INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN GENETICS
Rok: 2013 | Předkladatel: MZ0
Instituce: Thomayerova nemocnice
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

Celkový počet získaných bodů v kafemlejnku 2369.
Celkový odhad zisku: 11204 tisíc kč čerpáno, 16806 tisíc kč bude čerpáno.


V databázi je 669 záznamů s 6754 nalezenými body v kafemlejnku. Naposledy aktualizováno 2016-01-26 13:52:17