Akademický antipredátor
Instituce | Roky | Časopisy | Vyhledávání | Top záznamy


2011
Všechny záznamy | Zobrazit pouze záznamy s uznanými body

Nalezeno 71 záznamů

1. Modulation of metabolic activity of phagocytes by antihistamines.
Časopis: Interdisciplinary Toxicology
Rok: 2011 | Předkladatel: AV0
Instituce: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

6. Pre-service teachers' technology acceptance in Turkey: An exploratory study
Časopis: Technics Technologies Education Management
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | Jimp - Článek v impaktovaném časopise, Body: 16.676
Odhad zisku: 158 tisíc kč čerpáno, ~40 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Masarykova univerzita / Pedagogická fakulta
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

9. Cancer immunology and colorectal cancer recurrence
Časopis: Frontiers in Bioscience (Scholar Edition)
Rok: 2011 | Předkladatel: AV0 | Jneimp - Článek v neimpaktovaném časopise ve světově uznávané databázi, Body: 13.518
Odhad zisku: ústav není hodnocen podle kafemlejnku
Instituce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

10. Electrochemical analysis of lead toxicosis in vultures
Časopis: International Journal of Electrochemical Science
Rok: 2011 | Předkladatel: MO0 | Jimp - Článek v impaktovaném časopise, Body: 54.476
Odhad zisku: 520 tisíc kč čerpáno, ~130 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

12. Influence of Dielectric Barrier Discharge treatment on Adhesion Properties of Platinum Coated Polypropylene Foil and Polypropylene Fabrics
Časopis: Asian Journal of Chemistry
Rok: 2011 | Předkladatel: AV0 | Nenalezeno
Odhad zisku: ústav není hodnocen podle kafemlejnku
Instituce: Technická univerzita v Liberci / Fakulta textilní
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

15. Voltammetric determination of 5-amino-6-nitroquinoline at a carbon fiber rod electrode
Časopis: International Journal of Electrochemical Science
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | Jimp - Článek v impaktovaném časopise, Body: 54.476
Odhad zisku: 520 tisíc kč čerpáno, ~130 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

16. Psychological aspects of player's engagement to the sitting volleyball
Časopis: Acta Kinesiologica
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | Jneimp - Článek v neimpaktovaném časopise ve světově uznávané databázi, Body: 12.959
Odhad zisku: 123 tisíc kč čerpáno, ~31 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Palackého v Olomouci / Fakulta tělesné kultury
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

17. Rhodium and Its Compounds in Amperometric Biosensors Based on Redox Enzymes
Časopis: International Journal of Electrochemical Science
Rok: 2011 | Předkladatel: GA0 | Jimp - Článek v impaktovaném časopise, Body: 54.476
Odhad zisku: 520 tisíc kč čerpáno, ~130 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

18. A New Biosensor for Glucose Based on Carbon Paste and Enzyme Immobilized onto the Polyaniline Film
Časopis: International Journal of Electrochemical Science
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | Jimp - Článek v impaktovaném časopise, Body: 54.476
Odhad zisku: 520 tisíc kč čerpáno, ~130 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

22. Trichloroethylene Degradation by Two Phenol Utilizing Strains of Comamonas testosteroni
Časopis: Asian Journal of Chemistry
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | Jimp - Článek v impaktovaném časopise, Body: 13.518
Odhad zisku: 127 tisíc kč čerpáno, ~32 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Univerzitní institut
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

23. Electrochemical Biosensor for Detection of Bioagents
Časopis: International Journal of Electrochemical Science
Rok: 2011 | Předkladatel: MO0 | Nenalezeno
Instituce: VOP CZ, s.p. / lokalita VTÚO Brno
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

26. The implication of the security type for efficient risk measuring
Časopis: Actual Problems of Economics
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | Jimp - Článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science, Body: 11.017
Odhad zisku: 76 tisíc kč čerpáno, ~52 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

27. РЕІНЖИНІРИНГ – ГІДНА ВІДПОВІД НА ВИКЛИКИ ОТОЧЕННЯ
Časopis: Actual Problems of Economics
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | Jimp - Článek v impaktovaném časopise, Body: 12.959
Odhad zisku: 123 tisíc kč čerpáno, ~31 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

38. A study of corporate governance and its matters
Časopis: LAP LAMBERT Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 43.198
Odhad zisku: 412 tisíc kč čerpáno, ~103 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

39. Behaviour of Stocks on the Prague Stock Exchange
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 43.198
Odhad zisku: 412 tisíc kč čerpáno, ~103 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

41. Boris Ivanovic Tischenko: miry smislov v prostranstve vremen i kultur
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 43.198
Odhad zisku: 412 tisíc kč čerpáno, ~103 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Pedagogická fakulta
Typ výsledku: B - Odborná kniha

42. Britain and the Continent: British European Identity and the Position of Europe in British Discourse
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 44.319
Odhad zisku: 422 tisíc kč čerpáno, ~106 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Masarykova univerzita / Filozofická fakulta
Typ výsledku: B - Odborná kniha

43. Capital Structure During The Crisis Of 2007-2009
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 43.198
Odhad zisku: 412 tisíc kč čerpáno, ~103 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

45. Credit Risk Monitoring in the Czech Banking Sector: Early Warning Model
Časopis: LAP LAMBERT Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 43.198
Odhad zisku: 412 tisíc kč čerpáno, ~103 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

46. Effects of sigma receptor ligands in mammalian myocardium
Časopis: LAP LAMBERT Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: GA0 | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 35.229
Odhad zisku: 335 tisíc kč čerpáno, ~84 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Masarykova univerzita / Lékařská fakulta
Typ výsledku: B - Odborná kniha

47. Efficiency of Regulation on Spanish Housing Market
Časopis: LAP LAMBERT Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 43.198
Odhad zisku: 412 tisíc kč čerpáno, ~103 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

48. The Estimation of Czech Food Import Demand System
Časopis: Lambert Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: GA0 | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 43.198
Odhad zisku: 412 tisíc kč čerpáno, ~103 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

49. Examinations of venous system diseases
Časopis: LAP LAMBERT Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 35.229
Odhad zisku: 335 tisíc kč čerpáno, ~84 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Masarykova univerzita / Lékařská fakulta
Typ výsledku: B - Odborná kniha

50. Fenomén Jiřího Laburdy v současné české hudbě
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 43.198
Odhad zisku: 412 tisíc kč čerpáno, ~103 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Pedagogická fakulta
Typ výsledku: B - Odborná kniha

51. Fingerprint Recognition Technology - Related Topics
Časopis: Lambert Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 40.371
Odhad zisku: 386 tisíc kč čerpáno, ~97 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií
Typ výsledku: B - Odborná kniha

55. Improving Investment Timing
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 43.198
Odhad zisku: 412 tisíc kč čerpáno, ~103 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

56. Influence of sensorymotor cortical area damage on spine development
Časopis: Lambert Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 35.229
Odhad zisku: 335 tisíc kč čerpáno, ~84 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Masarykova univerzita / Lékařská fakulta
Typ výsledku: B - Odborná kniha

57. International Stock Market Comovements
Časopis: LAP LAMBERT Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 43.198
Odhad zisku: 412 tisíc kč čerpáno, ~103 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

60. On the Nature of Language Humour : Analysis of Selected Works of Woody Allen
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 44.319
Odhad zisku: 422 tisíc kč čerpáno, ~106 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Pedagogická fakulta
Typ výsledku: B - Odborná kniha

61. The onset of CLIL in the Czech Republic. Selected texts from 2000-2008
Časopis: LAP LAMBERT Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 43.198
Odhad zisku: 412 tisíc kč čerpáno, ~103 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Pedagogická fakulta
Typ výsledku: B - Odborná kniha

63. Relationship between Executive Compensation and Bank Performance
Časopis: LAP LAMBERT Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 43.198
Odhad zisku: 412 tisíc kč čerpáno, ~103 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

65. Smoking
Časopis: LAP LAMBERT Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 43.198
Odhad zisku: 412 tisíc kč čerpáno, ~103 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

66. Stress testing of the banking sector in emerging markets
Časopis: LAP LAMBERT Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 43.198
Odhad zisku: 412 tisíc kč čerpáno, ~103 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

67. Structural understanding in advanced mathematical thinking
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: GA0 | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 43.198
Odhad zisku: 412 tisíc kč čerpáno, ~103 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Pedagogická fakulta
Typ výsledku: B - Odborná kniha

70. What do we mean by a "Strong Europe" ? : cultural weakness of EU environmental policy
Časopis: LAP-Lambert academic publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 43.198
Odhad zisku: 412 tisíc kč čerpáno, ~103 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Hradec Králové / Pedagogická fakulta
Typ výsledku: B - Odborná kniha

71. 3D Face Recognition
Časopis: Lambert Academic Publishing
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 40.371
Odhad zisku: 386 tisíc kč čerpáno, ~97 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií
Typ výsledku: B - Odborná kniha

Celkový počet získaných bodů v kafemlejnku 2187.
Celkový odhad zisku: 19268 tisíc kč čerpáno, 5035 tisíc kč bude čerpáno.


V databázi je 669 záznamů s 6754 nalezenými body v kafemlejnku. Naposledy aktualizováno 2016-01-26 13:52:17