Akademický antipredátor
Instituce | Roky | Časopisy | Vyhledávání | Top záznamy


International Journal of Electrochemical Science
Všechny záznamy | Zobrazit pouze záznamy s uznanými body

Nalezeno 137 záznamů

3. Chemical Changes and photoluminescence properties of UV modified polypyrrole
Časopis: International Journal of Electrochemical Science
Rok: 2013 | Předkladatel: GA0 | Jimp - Článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science, Body: 30.585
Odhad zisku: 146 tisíc kč čerpáno, ~219 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

11. Automated Electrochemical Analyzer as a New Tool for Detection of Thiols
Časopis: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rok: 2010 | Předkladatel: MSM | Jimp - Článek v impaktovaném časopise, Body: 52.409
Odhad zisku: 499 tisíc kč čerpáno, ~125 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

13. Electrochemical immunosensors for detection of microorganisms
Časopis: International Journal of Electrochemical Science
Rok: 2013 | Předkladatel: MSM | Jimp - Článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science, Body: 22.644
Odhad zisku: 108 tisíc kč čerpáno, ~162 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

31. Electrochemical analysis of lead toxicosis in vultures
Časopis: International Journal of Electrochemical Science
Rok: 2011 | Předkladatel: MO0 | Jimp - Článek v impaktovaném časopise, Body: 54.476
Odhad zisku: 520 tisíc kč čerpáno, ~130 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

35. Electro-Oxidation Activity of Pt-CeOx Carbon Supported Catalysts
Časopis: International Journal of Electrochemical Science
Rok: 2013 | Předkladatel: GA0 | Jimp - Článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science, Body: 30.585
Odhad zisku: 146 tisíc kč čerpáno, ~219 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

42. Degradation of Ampicillin and Penicillin G using Anodic Oxidation
Časopis: International Journal of Electrochemical Science
Rok: 2013 | Předkladatel: GA0 | Jimp - Článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science, Body: 22.644
Odhad zisku: 108 tisíc kč čerpáno, ~162 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

52. Voltammetric determination of 5-amino-6-nitroquinoline at a carbon fiber rod electrode
Časopis: International Journal of Electrochemical Science
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | Jimp - Článek v impaktovaném časopise, Body: 54.476
Odhad zisku: 520 tisíc kč čerpáno, ~130 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

56. Rhodium and Its Compounds in Amperometric Biosensors Based on Redox Enzymes
Časopis: International Journal of Electrochemical Science
Rok: 2011 | Předkladatel: GA0 | Jimp - Článek v impaktovaném časopise, Body: 54.476
Odhad zisku: 520 tisíc kč čerpáno, ~130 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

57. A New Biosensor for Glucose Based on Carbon Paste and Enzyme Immobilized onto the Polyaniline Film
Časopis: International Journal of Electrochemical Science
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | Jimp - Článek v impaktovaném časopise, Body: 54.476
Odhad zisku: 520 tisíc kč čerpáno, ~130 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

69. Electrochemical Biosensor for Detection of Bioagents
Časopis: International Journal of Electrochemical Science
Rok: 2011 | Předkladatel: MO0 | Nenalezeno
Instituce: VOP CZ, s.p. / lokalita VTÚO Brno
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

Celkový počet získaných bodů v kafemlejnku 2146.
Celkový odhad zisku: 13969 tisíc kč čerpáno, 10468 tisíc kč bude čerpáno.

Poznámky


V databázi je 669 záznamů s 6754 nalezenými body v kafemlejnku. Naposledy aktualizováno 2016-01-26 13:52:17