Akademický antipredátor
Instituce | Roky | Časopisy | Vyhledávání | Top záznamy


Univerzita Palackého v Olomouci / Fakulta tělesné kultury
Všechny záznamy | Zobrazit pouze záznamy s uznanými body

Nalezeno 2 záznamů

1. Psychological aspects of player's engagement to the sitting volleyball
Časopis: Acta Kinesiologica
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | Jneimp - Článek v neimpaktovaném časopise ve světově uznávané databázi, Body: 12.959
Odhad zisku: 123 tisíc kč čerpáno, ~31 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Palackého v Olomouci / Fakulta tělesné kultury
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

2. PE inclusion assessment - critical incident technique
Časopis: Sport Science
Rok: 2012 | Předkladatel: MSM | Jsc - Článek v časopise evidovaném v databázi Scopus, který není evidován ve Web of Science, Body: 8.308
Odhad zisku: 56 tisíc kč čerpáno, ~38 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Palackého v Olomouci / Fakulta tělesné kultury
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

Celkový počet získaných bodů v kafemlejnku 21.
Celkový odhad zisku: 179 tisíc kč čerpáno, 69 tisíc kč bude čerpáno.

Poznámky


V databázi je 669 záznamů s 6754 nalezenými body v kafemlejnku. Naposledy aktualizováno 2016-01-26 13:52:17