Akademický antipredátor
Instituce | Roky | Časopisy | Vyhledávání | Top záznamy


Přehled institucí
Všechny záznamy | Zobrazit pouze záznamy s uznanými body

Nalezeno 144 záznamů

1. Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (46)
2. Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (40)
3. Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (35)
4. Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (31)
5. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (25)
6. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie (20)
7. České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní (19)
8. Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta (17)
9. Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická (14)
10. Slezská univerzita v Opavě / Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (13)
11. Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta mezinárodních vztahů (13)
12. Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie - výzkumné centrum (11)
13. Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta podnikohospodářská (10)
14. České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební (10)
15. Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií (9)
16. Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební (9)
17. Masarykova univerzita / Ekonomicko-správní fakulta (8)
18. Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta (8)
19. Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta (Lednice) (8)
20. Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky (8)
21. Vysoká škola finanční a správní, z.ú. (8)
22. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. (8)
23. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta rybářství a ochrany vod (7)
24. Univerzita Karlova v Praze / Fakulta tělesné výchovy a sportu (7)
25. Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd (7)
26. České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická (7)
27. Masarykova univerzita / Lékařská fakulta (6)
28. Masarykova univerzita / Pedagogická fakulta (6)
29. Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové (6)
30. Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta (6)
31. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta technologická (6)
32. České vysoké učení technické v Praze / Fakulta biomedicínského inženýrství (6)
33. Univerzita Karlova v Praze / Pedagogická fakulta (6)
34. Technická univerzita v Liberci / Ekonomická fakulta (5)
35. Univerzita Hradec Králové / Pedagogická fakulta (5)
36. Univerzita Pardubice / Fakulta elektrotechniky a informatiky (5)
37. Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta ekonomická (5)
38. České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní (5)
39. Mendelova univerzita v Brně / Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (4)
40. Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta (4)
41. Mendelova univerzita v Brně / Provozně ekonomická fakulta (4)
42. Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze (4)
43. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (4)
44. Univerzita Karlova v Praze / 2. lékařská fakulta (4)
45. Univerzita Karlova v Praze / Filozofická fakulta (4)
46. Univerzita Karlova v Praze / Lékařská fakulta v Hradci Králové (4)
47. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta managementu a ekonomiky (4)
48. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemicko-inženýrská (4)
49. Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta financí a účetnictví (4)
50. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (4)
51. Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (3)
52. Endokrinologický ústav (3)
53. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (3)
54. Masarykova univerzita / Právnická fakulta (3)
55. Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. (3)
56. Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenských technologií Brno (3)
57. Univerzita Hradec Králové / Fakulta informatiky a managementu (3)
58. Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta (3)
59. Univerzita Karlova v Praze / Lékařská fakulta v Plzni (3)
60. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta aplikované informatiky (3)
61. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Univerzitní institut (3)
62. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky (3)
63. Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta národohospodářská (3)
64. Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství (3)
65. Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (3)
66. Česká zemědělská univerzita v Praze / Institut tropů a subtropů (3)
67. Česká zemědělská univerzita v Praze / Provozně ekonomická fakulta (3)
68. České vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (3)
69. Univerzita Pardubice / Fakulta ekonomicko-správní (3)
70. Masarykova univerzita / Fakulta sociálních studií (3)
71. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (2)
72. Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (2)
73. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Ekonomická fakulta (2)
74. Masarykova univerzita / Fakulta sportovních studií (2)
75. Masarykova univerzita / Filozofická fakulta (2)
76. Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut (2)
77. Technická univerzita v Liberci / Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (2)
78. Technická univerzita v Liberci / Fakulta textilní (2)
79. Univerzita Palackého v Olomouci / Fakulta tělesné kultury (2)
80. Univerzita Palackého v Olomouci / Pedagogická fakulta (2)
81. Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta (2)
82. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Farmaceutická fakulta (2)
83. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní (2)
84. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie (2)
85. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. (2)
86. Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta pedagogická (2)
87. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. (2)
88. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. (2)
89. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. (2)
90. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (2)
91. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. (2)
92. Fakultní nemocnice Olomouc (2)
93. AF-CITYPLAN s.r.o. (1)
94. Biologické centrum AV ČR, v. v. i. (1)
95. CESNET - zájmové sdružení právnických osob (1)
96. COMTES FHT a.s. (1)
97. DECOMKOV Praha s.r.o. (1)
98. Fakultní nemocnice Hradec Králové (1)
99. Fakultní nemocnice v Motole (1)
100. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. (1)
101. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Přírodovědecká fakulta (1)
102. LET´S FLY s.r.o. (1)
103. MICo, spol. s r.o. (1)
104. Matematický ústav AV ČR, v. v. i. (1)
105. Ostravská univerzita v Ostravě / Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (1)
106. Ostravská univerzita v Ostravě / Přírodovědecká fakulta (1)
107. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Pedagogická fakulta (1)
108. Univerzita Karlova v Praze / 3. lékařská fakulta (1)
109. Univerzita Karlova v Praze / Katolická teologická fakulta (1)
110. Univerzita Palackého v Olomouci / Filozofická fakulta (1)
111. Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta (1)
112. VF, a.s. (1)
113. VOP CZ, s.p. / lokalita VTÚO Brno (1)
114. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Hornicko-geologická fakulta (1)
115. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Katedra společenských věd (1)
116. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum (1)
117. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta technologie ochrany prostředí (1)
118. Vysoké učení technické v Brně / Fakulta podnikatelská (1)
119. VÚTS, a.s. (1)
120. Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. (1)
121. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. (1)
122. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. (1)
123. Ostravská univerzita v Ostravě / Filozofická fakulta (1)
124. Masarykova univerzita / Fakulta informatiky (1)
125. Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta tropického zemědělství (1)
126. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta multimediálních komunikací (1)
127. Národní ústav duševního zdraví (1)
128. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. (1)
129. Univerzita Palackého v Olomouci / Právnická fakulta (1)
130. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Fakulta sociálně ekonomická (1)
131. Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. (1)
132. Masarykova univerzita / Ústav výpočetní techniky (1)
133. Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta filozofická (1)
134. Český metrologický institut (1)
135. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (1)
136. Centrum výzkumu Řež s.r.o. (1)
137. Vysoké učení technické v Brně / Fakulta chemická (1)
138. Ostravská univerzita v Ostravě / Pedagogická fakulta (1)
139. Fakultní nemocnice Brno / (nerozlišená součást) (1)
140. Geologický ústav AV ČR, v. v. i. (1)
141. Technická univerzita v Liberci / Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (1)
142. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. (1)
143. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. (1)
144. Thomayerova nemocnice (1)

V databázi je 669 záznamů s 6754 nalezenými body v kafemlejnku. Naposledy aktualizováno 2016-01-26 13:52:17