Akademický antipredátor
Instituce | Roky | Časopisy | Vyhledávání | Top záznamy


2012
Pouze záznamy s uznanými body | Zobrazit všechny

Nalezeno 39 záznamů

2. PE inclusion assessment - critical incident technique
Časopis: Sport Science
Rok: 2012 | Předkladatel: MSM | Jsc - Článek v časopise evidovaném v databázi Scopus, který není evidován ve Web of Science, Body: 8.308
Odhad zisku: 56 tisíc kč čerpáno, ~38 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Palackého v Olomouci / Fakulta tělesné kultury
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

4. Processing of Keratin Waste of Meat Industry
Časopis: Asian Journal of Chemistry
Rok: 2012 | Předkladatel: MSM | Jimp - Článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science, Body: 14.860
Odhad zisku: 102 tisíc kč čerpáno, ~70 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta technologická
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

11. Credit rating evaluation in the example of construction industry
Časopis: TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT
Rok: 2012 | Předkladatel: MSM | Jimp - Článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science, Body: 11.979
Odhad zisku: 82 tisíc kč čerpáno, ~56 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

13. Model-driven Rich Form Generation
Časopis: INFORMATION-AN INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY JOURNAL
Rok: 2012 | Předkladatel: MSM | Jimp - Článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science, Body: 10.501
Odhad zisku: 73 tisíc kč čerpáno, ~50 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

16. Austrian Business Cycle Theory and Housing Bubble
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2012 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 33.284
Odhad zisku: 233 tisíc kč čerpáno, ~160 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

17. Biomechanical Aspect of Passenger Car vs. Child Pedestrian Collision
Časopis: Lambert Academic Publishing
Rok: 2012 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 33.284
Odhad zisku: 233 tisíc kč čerpáno, ~160 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní
Typ výsledku: B - Odborná kniha

18. Bulk Evaluation of XQuery
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2012 | Předkladatel: GA0 | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 34.129
Odhad zisku: 239 tisíc kč čerpáno, ~164 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta
Typ výsledku: B - Odborná kniha

21. The Family as an Externality : Evidence from the Czech Republic
Časopis: Lambert Academic Publishing
Rok: 2012 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 33.284
Odhad zisku: 233 tisíc kč čerpáno, ~160 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta
Typ výsledku: B - Odborná kniha

22. The Headlamp Illuminance in front of a Vehicle
Časopis: Lambert Academic Publishing
Rok: 2012 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 34.129
Odhad zisku: 239 tisíc kč čerpáno, ~164 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní
Typ výsledku: B - Odborná kniha

23. ICT Systems Monitoring
Časopis: LAMBERT Academic Publishing
Rok: 2012 | Předkladatel: TA0 | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 34.129
Odhad zisku: 239 tisíc kč čerpáno, ~164 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Masarykova univerzita / Ústav výpočetní techniky
Typ výsledku: B - Odborná kniha

24. Imagining Ethiopia in the Era of the League of nations, 1923-1935
Časopis: Lambert Academic Publishing
Rok: 2012 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 40.101
Odhad zisku: 280 tisíc kč čerpáno, ~192 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta filozofická
Typ výsledku: B - Odborná kniha

27. One Man Worth Ten Thousand
Časopis: LAP LAMBERT Academic Publishing
Rok: 2012 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 28.378
Odhad zisku: 198 tisíc kč čerpáno, ~136 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Pedagogická fakulta
Typ výsledku: B - Odborná kniha

28. Portfolio Credit Risk Models
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2012 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 34.601
Odhad zisku: 242 tisíc kč čerpáno, ~166 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky
Typ výsledku: B - Odborná kniha

29. Position of Minorities in the U.S. Labor Market
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2012 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 33.284
Odhad zisku: 233 tisíc kč čerpáno, ~160 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

30. Process Event and States in Business Process Models
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2012 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 28.378
Odhad zisku: 198 tisíc kč čerpáno, ~136 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky
Typ výsledku: B - Odborná kniha

31. Range-based Volatility Estimation and Forecasting
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2012 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 33.284
Odhad zisku: 233 tisíc kč čerpáno, ~160 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

32. Regulating Discourse: Compliments and Discourse Signposts (English-Czech Interface)
Časopis: LAP LAMBERT Academic Publishing
Rok: 2012 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 40.101
Odhad zisku: 280 tisíc kč čerpáno, ~192 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Palackého v Olomouci / Pedagogická fakulta
Typ výsledku: B - Odborná kniha

33. Regulation of Hedge Funds and Private Equity: Lessons from the Global Financial Crisis
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2012 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 33.284
Odhad zisku: 233 tisíc kč čerpáno, ~160 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

35. Road Passive Safety
Časopis: Lambert Academic Publishing
Rok: 2012 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 34.129
Odhad zisku: 239 tisíc kč čerpáno, ~164 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní
Typ výsledku: B - Odborná kniha

36. Shadow Price of Air Pollution Emissions in the Czech Energy Sector
Časopis: LAP LAMBERT Academic Publishing
Rok: 2012 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 33.284
Odhad zisku: 233 tisíc kč čerpáno, ~160 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

38. Speculation on the crude oil market
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2012 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 33.284
Odhad zisku: 233 tisíc kč čerpáno, ~160 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

Celkový počet získaných bodů v kafemlejnku 1045.
Celkový odhad zisku: 7155 tisíc kč čerpáno, 4908 tisíc kč bude čerpáno.


V databázi je 669 záznamů s 6754 nalezenými body v kafemlejnku. Naposledy aktualizováno 2016-01-26 13:52:17