Akademický antipredátor
Instituce | Roky | Časopisy | Vyhledávání | Top záznamy


2010
Pouze záznamy s uznanými body | Zobrazit všechny

Nalezeno 29 záznamů

2. Automated Electrochemical Analyzer as a New Tool for Detection of Thiols
Časopis: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rok: 2010 | Předkladatel: MSM | Jimp - Článek v impaktovaném časopise, Body: 52.409
Odhad zisku: 499 tisíc kč čerpáno, ~125 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

4. Deoxynivalenol and its toxicity
Časopis: Interdisciplinary Toxicology
Rok: 2010 | Předkladatel: MSM | Jsc - Článek v časopise evidovaném v databázi Scopus, který není evidován ve Web of Science, Body: 8.807
Odhad zisku: 42 tisíc kč čerpáno, ~63 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

11. Cytokines shape chemotherapy-induced and 'bystander' senescence
Časopis: Aging
Rok: 2010 | Předkladatel: GA0 | Jimp - Článek v impaktovaném časopise, Body: 22.613
Odhad zisku: 273 tisíc kč čerpáno
Instituce: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

13. Generalized directional derivatives
Časopis: LAP LAMBERT Academic Publishing
Rok: 2010 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 40.371
Odhad zisku: 489 tisíc kč čerpáno
Instituce: Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta
Typ výsledku: B - Odborná kniha

14. Inflation of virtual currencies
Časopis: LAP Lambert Academic Publishing
Rok: 2010 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 47.302
Odhad zisku: 572 tisíc kč čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

16. Knowledge-driven development
Časopis: Lambert Academic Publishing
Rok: 2010 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 47.302
Odhad zisku: 572 tisíc kč čerpáno
Instituce: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd
Typ výsledku: B - Odborná kniha

17. Lifestyle Segmentation
Časopis: LAP LAMBERT Academic Publishing
Rok: 2010 | Předkladatel: MSM | BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize, Body: 47.302
Odhad zisku: 572 tisíc kč čerpáno
Instituce: Mendelova univerzita v Brně / Provozně ekonomická fakulta
Typ výsledku: B - Odborná kniha

Celkový počet získaných bodů v kafemlejnku 1057.
Celkový odhad zisku: 11560 tisíc kč čerpáno, 542 tisíc kč bude čerpáno.


V databázi je 669 záznamů s 6754 nalezenými body v kafemlejnku. Naposledy aktualizováno 2016-01-26 13:52:17