Akademický antipredátor
Instituce | Roky | Časopisy | Vyhledávání | Top záznamy


Interdisciplinary Toxicology
Pouze záznamy s uznanými body | Zobrazit všechny

Nalezeno 3 záznamů

1. Deoxynivalenol and its toxicity
Časopis: Interdisciplinary Toxicology
Rok: 2010 | Předkladatel: MSM | Jsc - Článek v časopise evidovaném v databázi Scopus, který není evidován ve Web of Science, Body: 8.807
Odhad zisku: 42 tisíc kč čerpáno, ~63 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

Celkový počet získaných bodů v kafemlejnku 27.
Celkový odhad zisku: 170 tisíc kč čerpáno, 151 tisíc kč bude čerpáno.

Poznámky


V databázi je 669 záznamů s 6754 nalezenými body v kafemlejnku. Naposledy aktualizováno 2016-01-26 13:52:17