Akademický antipredátor
Instituce | Roky | Časopisy | Vyhledávání | Top záznamy


Asian Journal of Chemistry
Pouze záznamy s uznanými body | Zobrazit všechny

Nalezeno 4 záznamů

3. Processing of Keratin Waste of Meat Industry
Časopis: Asian Journal of Chemistry
Rok: 2012 | Předkladatel: MSM | Jimp - Článek v impaktovaném časopise evidovaném ve Web of Science, Body: 14.860
Odhad zisku: 102 tisíc kč čerpáno, ~70 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta technologická
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

4. Trichloroethylene Degradation by Two Phenol Utilizing Strains of Comamonas testosteroni
Časopis: Asian Journal of Chemistry
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | Jimp - Článek v impaktovaném časopise, Body: 13.518
Odhad zisku: 127 tisíc kč čerpáno, ~32 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Univerzitní institut
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

Celkový počet získaných bodů v kafemlejnku 52.
Celkový odhad zisku: 446 tisíc kč čerpáno, 171 tisíc kč bude čerpáno.

Poznámky


V databázi je 669 záznamů s 6754 nalezenými body v kafemlejnku. Naposledy aktualizováno 2016-01-26 13:52:17