Akademický antipredátor
Instituce | Roky | Časopisy | Vyhledávání | Top záznamy


Aging
Pouze záznamy s uznanými body | Zobrazit všechny

Nalezeno 1 záznamů

1. Cytokines shape chemotherapy-induced and 'bystander' senescence
Časopis: Aging
Rok: 2010 | Předkladatel: GA0 | Jimp - Článek v impaktovaném časopise, Body: 22.613
Odhad zisku: 273 tisíc kč čerpáno
Instituce: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

Celkový počet získaných bodů v kafemlejnku 23.
Celkový odhad zisku: 273 tisíc kč čerpáno, 0 tisíc kč bude čerpáno.

Poznámky

2015-12-29 15:28:20
Komentář k časopisům Oncotarget a Aging
Zařazení těchto časopisů na Beallův seznam vyvolalo překvapené reakce, protože např. Oncotarget má poměrně vysoký impact factor. Jeffrey Beall se na dotaz k těmto časopisům přímo vyjádřil. Oba mají společného vydavatele Impact journals, kterého vede Dr. M. Blagosklonny (tento vydavatel vydává i další časopisy např. Oncoscience a Genes & Cancer). Podle všeho tyto časopisy měly dříve dobrý standard, který byl ale v nedávné době snížen ve prospěch komerční úspěšnosti vydavatele.
Jeffrey Beall byl před časem kontaktován vědcem, který byl požádán o review textu zaslaného do Oncotarget. Tento příspěvek byl natolik nekvalitní, že ho recenzent doporučil k zamítnutí. Článek ale nakonec v časopise vyšel, se všemi nedostatky, které měl původní text. Z toho lze usuzovat, že peer-review proces v časopisech vydávaných v Impact journals je narušený. Poté, co Jeffrey Beall zařadil Aging a Oncotarget na svůj seznam potenciálně nebezpečných časopisů, ho Dr. Blagosklonny kontaktoval a vyhrožoval mu hromadnou retrakcí článků, které ve zmíněných časopisech publikovali vědečtí pracovníci z University of Colorado (pracoviště Jeffreyho Bealla).
Část publikací z výše zmíněných časopisů, které byly nalezeny v RIVu, je dílem Dr. Jiřího Barteka, který působí na Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Vzhledem k tomu, že Dr. Bartek pravidelně publikuje v prestižních periodicích ve svém oboru (mj. i v Nature), není důvod se domnívat, že by výše uvedené publikace vznikly za účelem umělého navýšení publikační činnosti, ale šlo spíše o omyl plynoucí z neznalosti aktuálních poměrů ve vydavatelství Impact journals. Vzhledem k tomu, že pracoviště AV ČR nejsou hodnocena podle tzv. "kafemlejnku", vykázání těchto publikací do RIVu ani nepřineslo ÚMG finanční výhodu. Za kvalitu publikací se zaručil i Prof. Hořejší, ředitel ÚMG.
Publikace v naší databázi přesto ponecháváme - ne proto, že bychom chtěli znevažovat kvalitu výzkumu prováděného Dr. Bartekem, ale jako varování před publikováním v predátorských, pochybných a potenciálně nebezpečných časopisech.

V databázi je 669 záznamů s 6754 nalezenými body v kafemlejnku. Naposledy aktualizováno 2016-01-26 13:52:17