Akademický antipredátor
Instituce | Roky | Časopisy | Vyhledávání | Top záznamy


Acta Kinesiologica
Pouze záznamy s uznanými body | Zobrazit všechny

Nalezeno 1 záznamů

1. Psychological aspects of player's engagement to the sitting volleyball
Časopis: Acta Kinesiologica
Rok: 2011 | Předkladatel: MSM | Jneimp - Článek v neimpaktovaném časopise ve světově uznávané databázi, Body: 12.959
Odhad zisku: 123 tisíc kč čerpáno, ~31 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Univerzita Palackého v Olomouci / Fakulta tělesné kultury
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

Celkový počet získaných bodů v kafemlejnku 13.
Celkový odhad zisku: 123 tisíc kč čerpáno, 31 tisíc kč bude čerpáno.

Poznámky


V databázi je 669 záznamů s 6754 nalezenými body v kafemlejnku. Naposledy aktualizováno 2016-01-26 13:52:17