Akademický antipredátor
Instituce | Roky | Časopisy | Vyhledávání | Top záznamy


Přehled institucí
Pouze záznamy s uznanými body | Zobrazit všechny

Nalezeno 69 záznamů

1. Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (26)
2. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (15)
3. Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut (14)
4. Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (13)
5. Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická (9)
6. České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní (8)
7. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta rybářství a ochrany vod (6)
8. Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (6)
9. Univerzita Karlova v Praze / Pedagogická fakulta (6)
10. Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií (5)
11. Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta (4)
12. Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta (4)
13. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie (4)
14. Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta mezinárodních vztahů (4)
15. Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd (4)
16. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. (4)
17. Masarykova univerzita / Lékařská fakulta (4)
18. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (3)
19. Masarykova univerzita / Pedagogická fakulta (3)
20. Univerzita Karlova v Praze / 2. lékařská fakulta (3)
21. Univerzita Karlova v Praze / Filozofická fakulta (3)
22. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta technologická (3)
23. Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta podnikohospodářská (3)
24. Česká zemědělská univerzita v Praze / Institut tropů a subtropů (3)
25. České vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (3)
26. Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta (Lednice) (2)
27. Univerzita Hradec Králové / Pedagogická fakulta (2)
28. Univerzita Karlova v Praze / Fakulta tělesné výchovy a sportu (2)
29. Univerzita Palackého v Olomouci / Fakulta tělesné kultury (2)
30. Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta (2)
31. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta aplikované informatiky (2)
32. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Univerzitní institut (2)
33. Česká zemědělská univerzita v Praze / Provozně ekonomická fakulta (2)
34. Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky (2)
35. Biologické centrum AV ČR, v. v. i. (1)
36. Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta (1)
37. Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut (1)
38. Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta (1)
39. Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. (1)
40. Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové (1)
41. Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta (1)
42. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta managementu a ekonomiky (1)
43. Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební (1)
44. Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta ekonomická (1)
45. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (1)
46. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. (1)
47. Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (1)
48. České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická (1)
49. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Fakulta sociálně ekonomická (1)
50. Univerzita Pardubice / Fakulta ekonomicko-správní (1)
51. Univerzita Pardubice / Fakulta elektrotechniky a informatiky (1)
52. Masarykova univerzita / Ústav výpočetní techniky (1)
53. Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta filozofická (1)
54. České vysoké učení technické v Praze / Fakulta biomedicínského inženýrství (1)
55. Univerzita Palackého v Olomouci / Pedagogická fakulta (1)
56. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (1)
57. Masarykova univerzita / Filozofická fakulta (1)
58. Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta národohospodářská (1)
59. Technická univerzita v Liberci / Ekonomická fakulta (1)
60. Geologický ústav AV ČR, v. v. i. (1)
61. Masarykova univerzita / Fakulta sociálních studií (1)
62. Mendelova univerzita v Brně / Provozně ekonomická fakulta (1)
63. České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní (1)
64. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. (1)
65. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. (1)
66. České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební (1)
67. Masarykova univerzita / Fakulta sportovních studií (1)
68. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. (1)
69. Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta pedagogická (1)

V databázi je 669 záznamů s 6754 nalezenými body v kafemlejnku. Naposledy aktualizováno 2016-01-26 13:52:17