Akademický antipredátor
Instituce | Roky | Časopisy | Vyhledávání | Top záznamy


Aktuality

2016-06-06 10:52:58
Na základě podnětu R. Matušů jsme zjistili, že v databázi byly chybně zahrnuty 3 publikace zveřejněné v časopise International Journal of Computational Science and Engineering (InderScience Publishers). Tento časopis ani nakladatel se na Beallově seznamu nevyskytují - při vyhledávání v RIVu došlo k záměně s predátorským čaopisem velmi podobného jména. Tyto záznamy byly z naší databáze odstraněny.
2016-01-26 14:00:28
Na stránce přibyl seznam záznamů s nejvíce udělenými body. Zároveň byly do databáze přidány články vydané v nakladatelství KRE.
2016-01-23 08:58:40
Do databáze byly přidány údaje o získaných bodech v rámci Metodiky hodnocení. Algoritmus, který tyto údaje zjišťuje ale pravděpodobně nefunguje dokonale, proto je možná výsledků s uznanými body více, než kolik se jich zobrazuje.
Zároveň byly do databáze přidány publikace vydané u nakladatelství Medwell journals.
2015-12-29 12:42:40
Do databáze byly přidány výsledky typu B - Odborná kniha, které byly publikovány v nakladatelstvích Lambert Academic Publishing a Grin Verlag.

Predátorské časopisy

Predátorské časopisy jsou výrazným negativním jevem, který parazituje na myšlence open-access, a který poškozuje jeden ze základních kamenů moderní vědy - kvalitní recenzní řízení. Vznikají „primárně s cílem vybírat autorské publikační poplatky a generovat zisk. Nikoliv podporovat a rozvíjet vědeckou komunikaci”. Predátorské časopisy jsou charakterizovány následujícími znaky (převzato z wiki a článku na serveru blisty.cz)

1. články jsou rychle přijímány k publikaci bez pořádného posouzení, přičemž se publikují také hoaxy a nesmysly.

2. poplatky za publikování článků jsou sdělovány až ex post po akceptování, nikoli předem.

3. tyto časopisy se vědcům agresivně podbízejí, aby v nich publikovali.

4. uvádějí akademiky ve svých panelech bez jejich vědomí a neumožňují jim rezignovat na členství v panelu.

5. v těchto panelech mívají také úplně smyšlené akademiky.

6. napodobují jména a webové stránky seriózních vědeckých časopisů.

7. uvádějí o sobě zavádějící informace, jako např. nepravdivé údaje o místě působení.

8. užívají nesprávná nebo smyšlená ISSN a nesprávné nebo smyšlené informace o svém impakt faktoru.

Nejznámější seznam predátorských časopisů vytvořil Jeffrey Beall z University of Colorado. Záměrné publikování v predátorských časopisech za účelem vykázání publikační činnosti je obvykle v rozporu s etickým kodexem akademických institucí.

Databáze Akademický antipredátor

V této databázi se nacházejí publikace v časopisech z Beallova seznamu, které byly vykázany do Rejstříku informací o výsledcích (RIVu), a mohly tak sloužit jako podklad pro přidělování finačních prostředků v rámci systému hodnocení vědeckých výsledků (tzv. kafemlejnku), pokud je dané pracoviště pomocí kafemlejnku hodnoceno (neplatí např. pro Akademii věd), a pokud byly dané výsledky uznány v rámci hodnocení. Beallův seznam není dokonalý - neobsahuje všechny predátorské časopisy a vydavatele, na druhou stranu zařazení některých vydavatelů na seznam se jeví jako kontroverzní. Stejně tak náš způsob vyhledávání publikací v RIVu není neomylný, proto je seznam publikací uvedených na této stránce pravděpodobně velmi nekompletní.

Řada predátorských časopisů používá podvodné praktiky (falešné údaje o impakt faktoru, recenzním řízení atd.), nelze tedy výzkumné pracovníky, kteří publikují v časopisech uvedených na této stránce automaticky obviňovat z neetického chování. Cílem zveřejnění této databáze také není pranýřovat vědecká pracoviště a výzkumníky. Cílem je především ukázat, že na řadě vědeckých pracovišť selhává institucionální kontrola publikační činnosti. Dále je zjevné, že kafemlejnek proti predátorským časopisům není imnuní, protože některé z nich pronikly do databáze Scopus (periodika zařazená do databáze Scopus jsou v kafemlejnku automaticky uznávána). Kafemlejnek navíc svoji logikou hodnocení publikování v predátorských časopisech podporuje.


Projekt Mellivora

Akademický antipredátor je výsledkem projektu Mellivora, na kterém pracují členové a členky spolku Fórum Věda žije! za podpory dalších akademických pracovníků a pracovnic. Kromě online rozhraní k databázi nalezených výsledků je k dispozici:
 • kompletní seznam nalezených výsledků
 • seznam predátorských časopisů, které pronikly do RIVu.
 • seznam vydavatelů, kteří jsou na Beallově seznamu i ve Scopusu.

 • Mellivora je latinský název pro Medojeda, který je charakterizován jako nejstatečnější zvíře na světě, protože se neváhá postavit i predátorům, kteří jsou výrazně větší než on sám. Dá se tak charakterizovat jako ideální antipredátor.

  Napsáno o predátorských časopisech

 • Prezentace Jak mohou akademické instituce bojovat s nekvalitní publikační praxí z konference Otevřené repozitáře 2016
 • Manuál shrnující některé nástroje, které mohou akademické instituce využít při boji s predátory
 • Predátorské časopisy - publikace Lukáše Plcha a JIřího Kratochvíla z MUNI
 • Tisková zpráva týkající se knih vydaných u Lambert Academic Publishing
 • Prezentace Publikace v predátorských časopisech v kontextu českého hodnocení vědeckých výsledků pro LXX. Akademické fórum. Pozn.: na slidu 25 je chybně uvedeno datum vzniku časopisu ACTA Polytechnica, který vychází již od 60. let. V roce 2013 byl zařazen do databáze DOAJ. Zároveň uvedení tohoto časopisu v prezentaci neznamená, že by mělo jít o predátorské periodikum (ta jsou v daném seznamu označena červeně).
 • Tisková zpráva ke spuštění projektu.
 • Platforma DeRIVace žádající změnu v systému hodnocení
 • Predátorům se v kafemlejnku líbí - zjistil Daniel Munich
 • Predátorské časopisy loví naivní vědce. Každý rok jich vzniknou stovky - na IDNES.cz
 • Vyjádření Masarykovy univerzity na téma predátorských časopisů.
 • + aktualizovaná verze návodu na rozpoznání pochybných časopisů
 • Vyjádření 2. lékařské fakulty UK na téma predátorských časopisů.
 • Predátoři a upíři aneb horor vědeckých publikací - Michael Komm pro Deník Referendum.
 • Kauza upířích publikací na IKSŽ FSV UK a její alternativní vysvětlení od Dr. Strielkowského.
 • Texty bez čtenářů aneb Horečná nehybnost vědy od Tereza Stöckelové.


 • V databázi je 669 záznamů s 6754 nalezenými body v kafemlejnku. Naposledy aktualizováno 2016-01-26 13:52:17