Akademický antipredátor
Instituce | Roky | Časopisy | Vyhledávání | Top záznamy


Interdisciplinary Toxicology
Všechny záznamy | Zobrazit pouze záznamy s uznanými body

Nalezeno 56 záznamů

1. Modulation of metabolic activity of phagocytes by antihistamines.
Časopis: Interdisciplinary Toxicology
Rok: 2011 | Předkladatel: AV0
Instituce: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

10. Deoxynivalenol and its toxicity
Časopis: Interdisciplinary Toxicology
Rok: 2010 | Předkladatel: MSM | Jsc - Článek v časopise evidovaném v databázi Scopus, který není evidován ve Web of Science, Body: 8.807
Odhad zisku: 42 tisíc kč čerpáno, ~63 tisíc kč bude čerpáno
Instituce: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

11. The effects of selected flavonoids on cytochromes P450 in rat liver and small intestine
Časopis: Interdisciplinary Toxicology
Rok: 2009 | Předkladatel: AV0 | neu - Výsledky bez bodového hodnocení nebo vyřazené
Odhad zisku: ústav není hodnocen podle kafemlejnku
Instituce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

37. Biosensors for aflatoxin assay
Časopis: Interdisciplinary Toxicology
Rok: 2008 | Předkladatel: MPO | Nenalezeno
Instituce: VF, a.s.
Typ výsledku: J - Článek v odborném periodiku

Celkový počet získaných bodů v kafemlejnku 27.
Celkový odhad zisku: 170 tisíc kč čerpáno, 151 tisíc kč bude čerpáno.

Poznámky


V databázi je 669 záznamů s 6754 nalezenými body v kafemlejnku. Naposledy aktualizováno 2016-01-26 13:52:17